Porządek na cmentarzu parafialnym

Ostatnio pojawiły się na ogrodzeniu cmentarza takie tabliczki:

Bardzo prosimy wszystkich odwiedzających to miejsce o przestrzeganie zawartych na tych tabliczkach wskazań.  Nasz cmentarz nie przeszedł pod zarząd Gminy, jest nadal „naszym” cmentarzem – parafialnym, wiejskim. Wynika z tego, że koszty utrzymania na nim porządku muszą być ponoszone przez nas. A nie są one małe – wywóz jednego kontenera śmieci kosztuje około 600 zł. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy zaczęli dbać nie tylko o groby zmarłych najbliższych nam osób, ale i o cały teren cmentarza.

Zwały wypalonych zniczy, czy wyblakłych starych sztucznych kwiatów, wyrzucane zaraz przy wejściu albo obok kontenera nie świadczą źle ani o proboszczu, ani o sołtysie, ale o wszystkich mieszkańcach Wrocanki.

About the author

Sołtys

Leave a Comment