Sołtys: Anna Sieniawska-Kuras

Sołtys pełni swój dyżur w każdą sobotę miesiąca w godzinach 9.00-10.00 w Biurze Sołeckim w Domu Ludowym we Wrocance.

Skip to content